• U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door middel van een telefonische afspraak.
  • MP Coaching & Massage is gebonden aan de wettelijke regel die op kinderen tot en met 16 jaar van toepassing is dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Ouders blijven ten alle tijde verantwoordelijk voor hun eigen kind en gemaakte keuzes en beslissingen.
  • Mocht tijdens het coachen blijken dat u of uw kind naar onze mening gebaat is bij gespecialiseerde hulp, dan zullen wij u daarover informeren en indien noodzakelijk doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.
  • De consulten zijn vertrouwelijk van aard en blijven dit, zolang er geen wettelijk meldrecht is.┬áDit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan gerust contact met ons op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er sprake is van een conflict proberen we deze in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt dit niet dan kan mediation ingeschakeld worden, deze staat geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden gedeeld door beide partijen. Mocht het niet mogelijk blijken het probleem op te lossen, kunt u zich richten tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit gedeeld worden.
  • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.