Emotionele gebeurtenissen zoals het verliezen van een dierbare, verhuizen of het kwijtraken van een baan kunnen van grote invloed zijn op de privé- en gezinssituatie.

Na een verlies, in welke vorm ook, volgt een periode van rouw. Je hebt afscheid moeten nemen van iets of iemand en dat moet een plek krijgen, zodat je weer verder kunt met je leven. Je zoekt een vorm van aanpassen aan je nieuwe leven. Dat proces kost energie en vraagt moed om het aan te gaan. Verdriet voelen, heimwee hebben, omgaan met emoties van anderen, verder gaan met je leven terwijl je beseft dat iemand die er altijd voor je was nooit meer terugkomt….

Kinderen uiten zich in deze situatie meestal anders dan volwassenen. Daar waar volwassenen in gesprek gaan met elkaar vertonen kinderen misschien gedrag dat in eerste instantie niet als rouwgedrag wordt herkend bijv. verzet, afzonderen, onverwacht heftige emoties als boosheid en verdriet. Kinderen hebben vaak minder woorden tot hun beschikking om hun gevoelens te omschrijven terwijl hun emoties even intens kunnen zijn als die van volwassenen. Ze gebruiken vaak andere manieren om met verlies om te gaan zoals spelen, tekenen, schrijven, naar muziek luisteren. Ook komt het voor dat ze hun eigen rouwproces uitstellen totdat ze aanvoelen dat het proces bij hun ouders weer enigszins is gestabiliseerd. Hier kan echter een lange tijd overheen gaan. Het is belangrijk dat de rouw bij kinderen wordt herkend en erkend.

Als volwassene word je in een periode van rouw gedwongen naar jezelf te kijken, hoe je de dingen doet en altijd gedaan hebt. De diversiteit aan emoties die je kunnen overmannen in een rouwproces herken je vaak niet bij jezelf. Het kan verwarrend zijn en soms erg moeilijk om met gevoelens om te gaan die hierbij kunnen horen, zoals verdriet, onmacht, boosheid, angst en eenzaamheid.

MP Coaching & Massage geeft begeleiding en oprechte aandacht aan kinderen, jongeren en volwassenen in een rouwsituatie, passend bij de leeftijdsfase.

– Als verlies er mag zijn, kan er ook iets veranderen –