– Je mag worden wie je bent, om te zijn wie je bent –

 

Ieder kind beschikt over het vermogen om zich goed te voelen. Door omstandigheden kan dit proces echter tijdelijk worden verstoord waardoor een kind een periode minder goed in zijn of haar vel zit.

Dat is normaal en meestal lost het zich vanzelf op. Maar soms lukt dat even niet. Dan is het fijn om een beroep te kunnen doen op een kindercoach. Iemand die meedenkt en samen met jullie op zoek gaat naar oplossingen.

MP Coaching & Massage biedt kortdurende en laagdrempelige begeleiding waarbij het kind centraal staat. Zij laat het kind op een creatieve, actieve en speelse manier ontdekken welke mogelijkheden het in zich heeft. Het kind krijgt zicht op wie hij of zij is en wordt zich bewust van eigen kwaliteiten. Hierdoor komt het weer in eigen kracht te staan.

Thema’s die spelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • zelfvertrouwen
 • (faal)angst
 • een negatief zelfbeeld
 • pesten
 • slecht slapen
 • kenmerken van ASS
 • hooggevoeligheid
 • boosheid
 • agressief gedrag
 • weerbaarheid
 • sociale vaardigheden
 • spanning/stress
 • grenzen stellen
 • verlies, rouw en verdriet

Bij twijfel of kindercoaching helpend kan zijn, neem dan gerust contact op!

MP Coaching & Massage werkt toekomstgericht, uitgangspunt is de oplossing en niet zozeer het probleem. Kindercoaching is geen therapie, er wordt geen diagnose gesteld maar gekeken naar de behoefte van het kind en van daaruit meegedacht naar een oplossing.

‘Het leven is een optocht van miljarden kleine mensen
ze trekken door de eeuwigheid voorbij en tussen al die mensen dat mag je nooit vergeten
is niemand zo uniek als jij!’

Marianne Busser & Ron Schröder