Heb je als ouder/verzorger behoefte aan iemand die meedenkt over de manier waarop je als ouder met bepaald gedrag van je kind om kunt gaan, dan kunnen we een ouderadviesgesprek afspreken.

Samen kijken we naar en bespreken we de wisselwerking tussen ouder(s) en kind. Dit geeft zicht op eigen handelen en de reacties daarop van het kind. Indien gewenst maken we één of meerdere afspraken in de thuissituatie zodat we een duidelijk beeld krijgen van de situatie en hier ons plan van aanpak op kunnen afstemmen.

Doordat er beweging komt en een verandering in het handelen ingezet wordt, doorbreekt dit de vicieuze cirkel waarin je met je kind terechtgekomen bent.