null

Petra Melten

Mijn naam is Petra Melten (1973). Getrouwd, en moeder van drie kinderen van 17, 15 en 13 jaar oud. Als leerkracht in het Speciaal Basisonderwijs heb ik de afgelopen 23 jaar gewerkt met kinderen en hun ouders. Hier heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen met gedragsproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek, (faal)angst, laag zelfbeeld, stoornissen binnen het autistisch spectrum, ADHD, boosheid etc.

Ik heb ervaren dat specifieke individuele begeleiding, met name op sociaal emotioneel gebied, voor veel kinderen essentieel is. Maar de laatste jaren liep ik er steeds vaker tegenaan dat deze individuele behoefte groter was dan ik door tijdgebrek in de klassensituatie kon bieden. En dat heeft me uiteindelijk doen besluiten om hier verandering in te brengen. Ik heb mijn hart gevolgd en ben voor mezelf begonnen.

Met zorg, aandacht, humor en betrokkenheid wil ik mijn intuïtie, ervaringen en kennis inzetten om kinderen die het nodig hebben tijdelijk te ondersteunen en te laten (her)ontdekken wat hun talenten, kwaliteiten en mogelijkheden zijn, om ze op deze manier weer gelukkig te zien en in hun kracht te zetten.

Als aanvulling op mijn (werk)ervaringen heb ik enkele opleidingen gevolgd, o.a. de opleiding tot Kindercoach, NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), Matrix-coaching, Poppetjesmethodiek, Coachopleiding en Integrale massage. Naast kinderen begeleid ik ook jongeren en volwassenen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Vanuit mijn overtuiging dat lichaam en geest één zijn, ervaar ik het als een waardevolle aanvulling om Integrale Massage naast -of in combinatie met- het coachen in te kunnen zetten. Massage draagt bij aan een goede gezondheid en het is een mooi middel om mensen te begeleiden van denken naar het gevoel, het werkt ontspannend en brengt lichaam en geest tot rust. Maar massage kan veel meer zijn dan dat. Het is tevens een waardevol instrument om je in contact te brengen met diepere lagen in je lichaam. Hierdoor word je je bewust van spanningen en emoties die opgeslagen liggen in je lijf en van bepaalde patronen die zorgen voor die spanningen in je lijf. Deze los kunnen laten kan veel ruimte geven.

Je bent van harte welkom in mijn praktijk!