Iedere volwassene beschikt over het vermogen om zich goed te voelen. Mensen handelen bewust en voor een groot deel onbewust, vanuit patronen, veiligheid, emoties, verlangens of wensen, normen en waarden en overtuigingen. Ieder mens is hierin uniek, en dat is een waardevol gegeven.

Omstandigheden en persoonlijke ontwikkeling kunnen er echter voor zorgen dat die bewuste en onbewuste handelingen niet meer goed voelen,

  • Je bent toe aan een nieuwe stap in je leven
  • Je wilt andere keuzes maken
  • Je wilt op een andere manier communiceren
  • Je wilt duidelijk grenzen leren aangeven
  • Je wilt je zelfvertrouwen vergroten
  • Je wilt inzicht in eigen gedragspatronen krijgen

Samen het gesprek hierover aan te gaan biedt mooie inzichten. Door het stellen van gerichte vragen en het toepassen van specifieke oefeningen kan ik ondersteuning bieden bij bewustwording van eigen denken, voelen en handelen en inzicht geven in je eigen unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Vervolgens gaan we samen kijken naar de stappen die je kunt ondernemen als je open staat voor verandering. Dit inzicht geeft uitzicht. De verandering wordt niet van buitenaf opgelegd, maar komt vanuit jezelf.