Het traject

De begeleiding van MP Coaching & Massage start met een intakegesprek op locatie of indien gewenst in de thuissituatie. In geval van kindercoaching vindt het kennismakingsgesprek bij voorkeur plaats met beide ouders.

Het doel van het gesprek is om kennis te maken en een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind en zijn/haar hulpvraag.

Begeleiding:

Na een aantal sessies volgt een evaluatie waarin we de stand van zaken bespreken. Tevens bepalen we in overleg of en hoe we de coaching voortzetten.

Observaties:

Soms is er een (opvoed)situatie ontstaan waarin het zinvol is om even mee te kijken. Een kindercoach kijkt mee met een open blik en zonder oordeel. Wat speelt er en waar mag verandering in komen? Samen kijken we naar en bespreken we de te maken stappen om de situatie om te draaien naar een werkwijze die voor jullie prettig is.

Na afloop van de coaching vindt een afrondend gesprek plaats en in geval van kindercoaching is deze met ouders. Afhankelijk van de situatie met of zonder uw kind.

Werkwijze bij Massage

Om de massage/behandeling ontspannen te laten verlopen, hanteert MP Coaching & Massage een aantal algemene voorwaarden. Wanneer een afspraak gemaakt wordt, wordt er vanuit gegaan dat de voorwaarden doorgelezen zijn en dat de cliënt hiermee akkoord is.

 1. Een behandeling/massage wordt afgestemd op u als persoon. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt daarom een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoorde en veilige manier gegeven worden.
 2. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 3. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 4. Bij MP Coaching & Massage worden geen diagnoses gesteld. In geval van twijfel bestaat de mogelijkheid om af te zien van het geven van een massage en wordt u doorverwezen naar huisarts of specialist.
 5. Bij koorts, infectieziekten als griep/verkoudheid/keelontsteking, in geval van steenpuisten en bij hartklachten mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam om vooraf advies te vragen aan je huisarts of een massage helpend is.
 6. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Vergeten afspraken worden voor 50% in rekening gebracht.
 7. In geval van ziekte of noodzakelijke afwezigheid door overmacht kan een afspraak afgezegd worden en verplaatst worden naar een ander geschikt moment.
 8. Betaling verloopt via een factuur en tarieven (die vermeld staan op de website) zijn inclusief 21% BTW.
 9. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat.
 10. MP Coaching & Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 11. Sommige mensen hebben verkeerde verwachtingen van een massage en dit kan leiden tot misverstanden. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die MP Coaching & Massage aanbiedt.
 12. Behandelingen worden uitsluitend gegeven op afspraak.
 13. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de cliënt dat hij/zij MP Coaching & Massage niet aansprakelijk stelt voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een ontvangen massage/behandeling.